Szakmai és hatósági közlemények

2018/11/28

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő II. kötet

2018/11/28

Hirdetményi úton történő kézbesítés

2018/11/22

PCT díjváltozás 2019. január 1.

2019. január 1-től változnak a nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel kapcsolatos egyes illetékek és illetékkedvezmények.

2018/06/11

A Nizzai Osztályozási Rendszer felülvizsgálatára vonatkozó javaslattételi felhívás